Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Elkvalitet och strömavbrott

Enligt ellagen ska överföringen av el vara av god kvalitet. Många strömavbrott är ett exempel på när överföringen inte är av god kvalitet. Strömavbrott kan omfatta en eller flera faser samt pågå under kortare eller längre tid. Kvalitetsbrister i överföringen av el kan också visa sig i form av olika typer av spänningsvariationer, t.ex. spikar, dippar, flimmer m.m.

Om bristerna i överföringen medför ekonomisk skada finns skadeståndsregler i ellagen och elsäkerhetslagen.

» Kräv kompensation och ersättning för skador som uppstår

» Hantera ett strömavbrott på bästa sätt

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:52