Skip to the content

Strömavbrott

Har du strömavbrott just nu?

Om det har uppstått ett strömavbrott i din bostad behöver du tänka på några saker:

 1. Kontrollera orsaken till strömavbrottet 
  När elen försvunnit i din bostad bör du först undersöka om det bara är din bostad som drabbats av avbrottet. Ta reda på om dina grannar också är utan el, kontrollera därefter om avbrottet finns registrerat hos elnätsföretaget. Många elnätsföretag publicerar aktuell information om strömavbrott på sin webbplats eller skickar ut information till sin elnätskunder. Om elnätsföretaget har information om avbrottet betyder det att de redan arbetar med att lösa problemet för att strömmen ska kunna slås på igen.

 2. Anmäl strömavbrottet 
  Om avbrottet inte verkar vara registrerat av elnätsföretaget bör du anmäla det till företaget så att de kan åtgärda felet så fort som möjligt.

 3. Avbrottsersättning
  Som kund har du rätt till avbrottsersättning om avbrottet varar mer än 12 timmar. För att få din ersättning behöver du oftast inte göra någonting alls. Ersättningen ska betalas så snart som möjligt, men senast inom sex månader från det att avbrottet inträffade. Ersättningen betalas oftast ut genom att summan dras av från elnätsavgiften på någon av dina kommande fakturor.

 4. Skadestånd
  Om du har kostnader på grund av strömavbrottet kan du har rätt till ersättning för det från elnätsföretaget. För att ha rätt till skadestånd krävs inte att avbrottet ska ha varit ha haft något särskilt antal timmar, som vid avbrottsersättning. Du måste kontakta företaget och ge in underlag för att visa vilka kostnader du har haft på grund av strömavbrottet.

Att göra i hemmet vid strömavbrott

När du försäkrat dig om att det faktiskt rör sig om ett strömavbrott som åtgärdas av elnätsföretaget, finns det några saker att tänka på:

 • Hålla värmen
  Om det är kallt ute bör du försöka hålla värmen genom att till exempel använda få rum och stänga dörren till det rum du använder, klä dig i flera lager och använda filtar och mattor på golvet som isolering. Tänk på att en mindre villa ofta kyls ner betydligt snabbare än flerfamiljshus. Redan inom ett dygn kan temperaturen vara under +5 grader vid en utomhustemperatur på -20 grader.
 • Förvaring av mat och tappa upp vatten
  Lägg in mat som kan bli dålig i frysen och håll dörren till frysen stängd. Det är också bra att tappa upp några flaskor vatten att ha i reserv.
 • Stänga av ömtålig elektronik och apparater som tvättmaskin
  Om alla apparater i hemmet är igång när strömmen kommer tillbaka finns det risk att elnätet blir överbelastat och att ett nytt strömavbrott uppstår. Det kan därför också vara bra att dra ur sladden från eluttaget för ömtålig elektronik eller dyra apparater.
 • När strömmen kommer tillbaka
  Starta inte alla elektriska apparater och element samtidigt, utan börja med att sätta igång några åt gången.

Bra saker att ha hemma

 • En radio som drivs med batterier (P4 ger eventuell information om elavbrottet) 
 • Powerbank/reservbatteri till mobiltelefonen
 • Extra batterier och säkringar
 • Ficklampa
 • Tändstickor/tändare
 • Stearinljus
 • Sovsäck och filtar
 • Dunkar för vatten
 • Torra livsmedel och konserver

Fler tips för att hantera långa strömavbrott

Du kan få fler tips om hur du förbereder dig och hanterar långvariga strömavbrott i Energimyndighetens faktablad om långvariga strömavbrott.

Stormen Alfrida och rätten till ersättning