Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Planerat avbrott

Det är oundvikligt att det ibland blir avbrott i överföringen av el. Det kan röra sig om kortvariga avbrott eller planerade längre avbrott, till exempel på grund av arbeten som måste göras av säkerhetsskäl eller för att minska risken för framtida avbrott av andra skäl. Avbrottet får inte i något fall vara längre än vad åtgärden kräver.

Vid planerade långvariga avbrott ska elnätsföretaget enligt ellagen underrätta dig som konsument i god tid innan avbrottet ska ske. Underrättelsen ska göras personligen eller, om det är lämpligt, genom anslag. Om underrättelse inte skett kan elnätsföretaget bli skyldig att betala skadestånd till dig om du lidit skada.

» Läs mer om skadestånd