Skip to the content

Planerat avbrott

Det är oundvikligt att det ibland blir avbrott i överföringen av el. Det kan röra sig om kortvariga avbrott eller planerade längre avbrott, till exempel på grund av arbeten som måste göras av säkerhetsskäl eller för att minska risken för framtida avbrott av andra skäl. Avbrottet får inte i något fall vara längre än vad åtgärden kräver.

Konsumenter ska meddelas i förväg

Vid planerade långvariga avbrott ska elnätsföretaget enligt ellagen underrätta dig som konsument i god tid innan avbrottet ska ske. Underrättelsen ska göras personligen genom ett skriftligt eller muntligt meddelande direkt till konsumenten.

Om det är lämpligt – t.ex. i ett flerfamiljshus – kan underrättelse ske genom anslag i trapphus, på dörrar eller liknande. Det är inte tillräckligt att elnätsföretaget enbart sätter upp anslag på allmän plats eller annonserar om avbrottet i media.

Skadestånd

Om underrättelse inte skett kan elnätsföretaget bli skyldig att betala skadestånd till dig om du lidit skada.

» Allmänna reklamationsnämnden bedömde att ett elnätsföretag var skyldigt att ersätta skada när det glömt ansluta elen efter ett planerat strömavbrott

» Läs mer om skadestånd

Senast uppdaterad: 2019-03-01 09:31