Skip to the content

Elnätsföretag blev skadeståndsskyldigt när de glömt ansluta elen efter planerat avbrott

K:s elnätsföretag hade genomfört reparationsarbeten vid en anläggning i närheten av K:s sommarhus. I samband med det stängdes strömmen till K:s hus av. Sedan arbetet slutförts glömde elnätsföretaget att slå på strömmen igen, vilket resulterade i omfattande frysskador i K:s anläggning. För att skydda sommarhuset från skador p.g.a. strömavbrott hade K installerat en larmanordning samt sett till att grannar tittade till huset. K, vars kostnader endast delvis ersatts av elnätsföretaget tidigare, yrkade full ersättning motsvarande de skador som hon drabbats av.

Elnätsföretaget invände att K brustit i sin tillsyn av sommarhuset eftersom larmanordningen var beroende av strömförsörjning och eftersom grannen enbart passerat utanför huset istället för att gå in och undersöka om allt stod rätt till. 

ARN fann att elnätsföretagets underlåtenhet att slå på strömmen till stugan utgjort en kvalificerad oaktsamhet och att K av den anledning hade rätt till full ersättning för de skador som uppstått. De åtgärder som K vidtagit för att gardera sig mot skador p.g.a strömavbrott ansågs mer än tillräckliga.

 

Beslut 2008-7794: Konsumenten fick rätt

 

» Läs mer om vad som gäller vid planerade strömavbrott

» Läs mer om skadestånd

Senast uppdaterad: 2019-03-01 09:31