Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Regler och beslut

Det finns flera lagar och regler om rättigheter och skyldigheter för konsumenter och företag. De ärenden som prövas av Allmänna reklamationsnämnden ger också vägledning i tvister mellan konsumenter och företag. 

Här hittar du de lagar och villkor som reglerar fjärrvärmemarknaden. Kraven som ställs på företag kan ge dig som konsument skydd och rätt i en tvist med ett företag.

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:51