Skip to the content

Vår verksamhet

Konsumenternas Energimarknadsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning i frågor som rör el, gas och fjärrvärme. Vi är experter på konsumenträtt inom el-, gas- och fjärrvärmemarknaderna.

Byrån ska också fånga upp konsumentproblem och föra dem vidare till berörda myndigheter och företag. Vi har löpande kontakt med myndigheter och företag för att göra konsumenternas röster hörda.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå tillhandahåller Gaspriskollenen oberoende prisjämförelse för gashandelsavtal.

Vi lämnar också oberoende och avgiftsfri vägledning till enskilda näringsidkare eller andra mindre företag vars förutsättningar påminner om konsumenters när det gäller tillgång till juridisk kompetens samt resurser för utredning och hantering av tvister. Vägledningen till dessa företag sker i mån av tid.

Vårt uppdrag

Vårt mål är att hjälpa dig som konsument eller småföretagare att fatta välinformerade beslut inom området el-, gas- och fjärrvärme. Det gör vi bland annat genom att:

  • ge dig information om dina rättigheter,
  • beskriva hur du går vidare om du är missnöjd,
  • informera om vad du bör tänka på vid val av olika typer av avtal, samt
  • förklara lagar, regler och villkor.

Kan vi hjälpa dig?

Ja – Om din fråga går att koppla till ett el-, gas- eller fjärrvärmeföretag.

Nej – Om din fråga handlar om till exempel en värmepump, elcykel eller elinstallatör och inte gäller ett el-, gas- eller fjärrvärmeföretag.
 

Sök på webben

På webbplatsen kan du hitta svar på många av dina frågor. Du kan använda informationen som underlag för att själv att lösa problem som uppstått.

Om du inte hittar den vägledning som du behöver är du välkommen att kontakta oss.

Priser, avtal och jämförelser

Vi informerar och ger råd om vad du ska tänka på när du jämför olika el- och gasavtal samt hur du går tillväga för att genomföra ett leverantörsbyte. Vi upplyser också om prisutvecklingen samt guidar dig i frågor som rör till exempel mätning, fakturering och ångerrätt.

Via vår tjänst Gaspriskollen kan du själv jämföra priser på olika gashandelsavtal.

Om du har ett klagomål

Vi guidar dig när du vill klaga på ett el-, gas- eller fjärrvärmeföretag. Det kan gälla alltifrån otydliga eller felaktiga fakturor till oskäliga avtalsvillkor och osanna prisuppgifter.

Om du inte kommer överens med företaget, eller om du känner dig osäker på om du fått ett korrekt besked, så kan vi ge dig information och vägledning om hur du går vidare. Vi har kunskap om vilka lagar och andra regler som finns samt hur de normalt tillämpas.

Om det är något du inte förstår

Vi kan hjälpa dig att förstå krångliga begrepp som används i avtalsvillkor, på fakturan eller i el-, gas- och fjärrvärmeföretagens marknadsföring.

» Ordlista

Vi åtar oss inte

  • att pröva tvister,
  • att vara juridiskt ombud, eller
  • rådgivning om hur du förändrar din förbrukning.

Våra huvudmän

Energimarknadsbyråns styrelse är tillsatt av tre myndigheter och två branschorganisationer: Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten samt Energigas Sverige och Energiföretagen Sverige.

Byrån har inget vinstintresse och därför är vägledningen kostnadsfri.

Kontakta oss

Du kan skriva till oss och ställa frågor direkt på webben via vårt kontaktformulär. Du kan också maila in ditt ärende eller kontakta oss per telefon.

» Kontaktformulär

E-post: arende@energimarknadsbyran.se

Vår telefontid är måndag till torsdag 9.00–12.00.
Telefon: 08-522 789 50

Adress: Energimarknadsbyrån, Box 24226, 104 51 Stockholm

Annan konsumentrådgivning

Hallå Konsument

Tjänsten är en rikstäckande upplysningstjänst för konsumenter som samordnas av Konsumentverket. Till Hallå Konsument kan du vända dig med konsumentrelaterade frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart.

Om Hallå konsument | Hallå konsument – Konsumentverket (hallakonsument.se)

Kommunala konsumentvägledare

Många kommuner erbjuder sina invånare konsumentvägledning och kan ge personligt stöd exempelvis genom att vid behov erbjuda fysiska möten. Vilka kommuner som har sådan vägledning hittar du via följande webbplats:

Kommunal konsumentvägledning (KVL) | Hallå konsument – Konsumentverket (hallakonsument.se)

Kommunala budget- och skuldrådgivare

För hjälp med din privatekonomi kan du vända dig till kommunens budget- och skuldrådgivare för hjälp. Där kan du bland annat få hjälp med att hantera skulder samt planera din ekonomi. Hitta rätt rådgivning via följande webbplats:

Kommunal budget- och skuldrådgivning | Hallå konsument – Konsumentverket (hallakonsument.se)

Kommunala energi- och klimatrådgivare

Erbjuder bland annat analys av energiförbrukning och råd vid val av ny värmekälla samt lämnar information om aktuella bidragssystem. Kan hjälpa dig att minska din energianvändning och klimatpåverkan samt sänka dina energikostnader.

Energimyndigheten

Även Energimyndigheten kan hjälpa dig att minska din energianvändning och klimatpåverkan samt sänka dina energikostnader. Via myndighetens webbplats lämnar de råd om energieffektivisering i ditt hem och om hur du kan bli mindre sårbar vid höga elpriser. De lämnar också oberoende information om solceller på Solelportalen.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt Konsumenternas Försäkringsbyrå

Dessa två byråer lämnar på gemensam webbplats oberoende vägledning till konsumenter inom bank, försäkringar och pension.

Om oss (konsumenternas.se)

Telekområdgivarna

Telekområdgivarna ger opartisk hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni, bredband och fiberanslutningar. 

Telekområdgivarna / Om oss (telekomradgivarna.se)

Tvistlösning

Om du är missnöjd med något ska du börja med att kontakta företagets kundservice. Om du fortfarande inte är nöjd kan du kontakta företagets kundombudsman eller kundvårdsgrupp, om företaget har en sådan. 

Vill du ha tvisten rättsligt prövad kan du som konsument vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Det går också att få en tvist prövad i domstol. 

» Klagoguide för elfrågor