Skip to the content

Verksamhetsberättelse

Verksamheten 2021

Byråns kärnverksamhet är konsumentinformation och vägledning i frågor som rör el-, gas- och fjärrvärme. Huvudmännen för byrån är myndigheterna Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten samt branschföreningarna Energiföretagen Sverige och Energigas Sverige.

Fler konsumenter och småföretag än någonsin tidigare tog under 2021 del av byråns webbaserade information. Besöken till webbplatsen slog nytt rekord och nådde upp över 1 miljon årliga besök, vilket kan jämföras med 2020 då webbplatsen hade 655 000 besök. På webbplatsen har det under året lanserats nya mallar med syfte att förenkla för konsumenterna att kommunicera med ett företag vid en eventuell tvist.

Efterfrågan av byråns vägledning, via telefon och mejl, var fortsatt stor under året. Sammanlagt besvarade byråns tre medarbetare 3 900 ärenden under 2021, vilket var en liten ökning i jämförelse med året innan.

Den stora efterfrågan av byråns vägledning förklaras främst av att fler elhandlare och förmedlare än tidigare har genererat klagomål. Det handlar om oseriösa försäljningsmetoder och arrogans inför det kundskyddande regelverket. Främst har klagomålen handlat om forcerad telefonförsäljning och om bolag som påstår att det finns ett giltigt avtal trots att kunden aldrig varit i kontakt med företaget eller endast godkänt mer information vid säljsamtalet. Kunderna som har råkat ut för dessa aktörer har sedan haft mycket svårt att återfå kontrollen över sitt elhandelsavtal. Det har också varit vanligt att dessa aktörer hotat kunderna med inkasso, kronofogden och frånkoppling för att få in betalning på enskilda fakturor. Klagomål om att det fakturerade beloppet vida överstiger överenskommet pris och otillåten frånkoppling från elnätet efter begäran från dessa aktörer ökade under året.

Sammantaget var läget så allvarligt att byrån i början av sommaren tillsammans med Konsumentverket varnade kunderna på elmarknaden för oseriös telefonförsäljning.

Under hösten och vintern steg priserna på elmarknaden kraftigt, vilket medförde att antalet frågor från oroliga elkunder om marknadens utveckling och val av elavtal ökade. Även frågor från media ökade med anledningen av prisutvecklingen och byrån har regelbundet deltagit i såväl tidningar, radio och tv.

Byrån har fortsatt att redovisa företag som har ovanligt många klagomål på klagomålslistan. Detta med syfte att stärka konsumenter och småföretag vid val av elavtal.

Även arbetet med att löpande sammanställa skriftliga rapporter över inkommande klagomål har fortsatt. Rapporterna skickas till enskilda elbolag, så att de kan genomföra åtgärder för att minska klagomålen och arbeta bort aktuella problem. Med samma syfte har byrån även haft dialogmöten med enskilda företag.

Kontakten har fungerat mycket bra med det stora flertalet elbolag där byrån upplever att dialogen i realiteten stärker kunderna.

Det har varit relativt få kontakter under året avseende gas och fjärrvärme. Dessa kontakter motsvarar var och en för sig ungefär en procent av samtliga ärenden. För ärenden som rörde gashandel och gasnät var det särskilt pris och avtalsvillkor som intresserade kunderna. När det gäller fjärrvärme så har priset varit den enskilt vanligaste orsaken till kontakt med byrån. Den del av webbplatsen som avser gas hade under året ungefär 24 500 besök medan motsvarande siffra för fjärrvärme var ungefär 14 000. I båda dessa fall motsvarar det en ökning i jämförelse med året innan.

Senast uppdaterad: 2022-08-01 08:30

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2021

Kontaktuppgifter för konsumentvägledning

Telefon 
08-522 789 50
Måndag till torsdag 9.0012.00

Kontaktformulär

Brev
Konsumenternas energimarknadsbyrå
Box 24226
104 51 Stockholm