Skip to the content

Elkostnader

Kostnader för el

Dina elkostnader faktureras dels från elnätsföretaget och dels från elleverantören. Om du vill undersöka dina kostnader närmare finns det mycket information:

» Läs mer om hur elpriset har utvecklats

» Läs mer om vad områdespriser är

Nätavgifterna utgör en stor del av elkostnaderna, speciellt från årsskiftet 2017/2018 då energiskatten flyttade över till fakturan från elnätsföretaget.

» Information om elnätsavgifter

De rörliga kostnader som beror på antalet kWh som förbrukats baseras på den förbrukning elmätaren har mätt. 

» Information om elmätaren och uppmätta mängder el

 

Senast uppdaterad: 2020-04-01 08:45

Kontaktuppgifter för konsumentvägledning

Telefon 
08-522 789 50
Måndag till torsdag 9.0012.00

Kontaktformulär

Brev
Konsumenternas energimarknadsbyrå
Box 24226
104 51 Stockholm