Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Elkostnader

Kostnader för el

Dina elkostnader faktureras dels från elhandelsföretaget och dels från elnätsföretaget. Om du vill undersöka dina kostnader närmare finns det mycket information:

Här kan du läsa mer om hur elpriset har utvecklats.

Du hittar också information vad områdespriser är.

Nätavgifterna utgör en stor del av elkostnaderna, speciellt från årsskiftet 2017/2018 då energiskatten flyttade över till fakturan från elnätsföretaget. Här hittar du mer information om elnätsavgifter.

De rörliga kostnader som beror på antalet kWh som förbrukats baseras på den förbrukning elmätaren har mätt. Mer information om elmätaren och uppmätta mängder el hittar du här.