Skip to the content

Konsumenträtt

Lagar, villkor och regler

Bestämmelser om gasanläggningar, om gashandel och om säkerhet kan man hitta på olika ställen. De mest centrala i konsumentsammanhang är naturgaslagen och de allmänna avtalsvillkorenMan kan också finna viss vägledning och praxis i beslut från Allmänna reklamationsnämnden.

Det finns också allmän konsumentlagstiftning som gäller på gasmarknaden, bland annat

Även reglerna i preskriptionslagen och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller på gasmarknaden.

Behöver du hjälp?

Energimarknadsbyrån

Behöver du råd och vägledning i frågor som rör gasmarknaden kan du vända dig till oss genom att ringa eller använda vårt kontaktformulär.

Kommunal konsumentvägledare

Du kan kontakta din kommunala konsumentvägledare om din fråga inte handlar specifikt om el eller gas.

Kommunal energi- och klimatrådgivare

Handlar ditt ärende om vilka åtgärder du kan vidta för att minska din förbrukning kan du kontakta energi- och klimatrådgivaren i din kommun.

Prövning av ditt ärende

Vill du ha tvisten rättsligt prövad kan du som konsument vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol. I Allmänna reklamationsnämnden är prövningen avgiftsfri.

I ärenden som rör pris och villkor för nyanslutning av gas kan du begära prövning vid Energimarknadsinspektionen.