Skip to the content

Allmänna avtalsvillkor

De viktigaste bestämmelserna i konsumentsammanhang, vid sidan om naturgaslagen, återfinns i de allmänna avtalsvillkoren. Ett av dessa gäller för försäljning av gas, Gas 2022 K, och det andra gäller anslutning av gasanläggningar och överföring av gas till sådana anläggningar, Gasnät 2022 K. Villkoren är utarbetade av branschorganisationen Energigas Sverige efter överenskommelse med Konsumentverket och gäller tills vidare.

Villkorens innehåll

Bestämmelserna i avtalsvillkoren handlar bland annat om nätanslutning, ersättning vid avbrott, betalningsskyldighet och otillåtna efterkrav, förfallodagar och tidsfrister, krav på säkerhet eller förskottsbetalning, avtalsbrott och avstängning samt vägledning och tvistlösning. Vissa bestämmelser avser bara gasnät, andra bara gashandel, men de flesta bestämmelserna återfinns med vissa avvikelser i avtalsvillkoren för både nät och handel.

Till exempel finns det särskilda regler om:

Senast gjorda ändringar

De senaste versionerna av villkoren, Gas 2022 för gashandel och Gasnät 2022 för gasnät, började gälla från och med den 1 september 2022.