Skip to the content

Allmänna avtalsvillkor

De viktigaste bestämmelserna i konsumentsammanhang, vid sidan om naturgaslagen, återfinns i de allmänna avtalsvillkoren för försäljning av naturgas, Gas 2013 K, samt anslutning av naturgasanläggningar och överföring av naturgas till sådana anläggningar, Gasnät 2013 K. Villkoren är utarbetade av branschorganisationen Energigas Sverige efter överenskommelse med Konsumentverket och gäller tills vidare.

Villkorens innehåll

Bestämmelserna i avtalsvillkoren handlar bland annat om nätanslutning, ersättning vid avbrott, betalningsskyldighet och otillåtna efterkrav, förfallodagar och tidsfrister, krav på säkerhet eller förskottsbetalning, avtalsbrott och avstängning samt vägledning och tvistlösning. Vissa bestämmelser avser bara gasnät, andra bara gashandel, men de flesta bestämmelserna återfinns med vissa avvikelser i avtalsvillkoren för både nät och handel.

Till exempel finns det särskilda regler om:

Senast gjorda ändringar

De senaste versionerna av villkoren, Gas 2013 K (rev) för gashandel och Gasnät 2013 K (rev) för gasnät, gäller från och med 15 augusti 2018 för nya gaskunder och från 1 november 2018 för befintliga kunder.

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:51