Skip to the content

Vägledning och praxis

Förutom lagar och regler kan man söka viss vägledning och praxis i domstolsavgöranden och i beslut från Allmänna reklamationsnämnden.

Några viktiga områden där det uppkommit viss praxis är om du har rätt att ångra ett ingånget avtal, vilka rättigheter du har när du får en försenad avstämningsfaktura och vad som gäller om du som kund har varit i god tro med en felaktig faktura i vissa fall.

Vi har sammanställt sammanfattningar av beslut (referat) från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

» Gå till ARN-beslut och domstolsavgöranden