Skip to the content

Elpriser statistik

I det här avsnittet hittar du information om månadens spotpris för el och ser statistik för olika typer av avtal. Statistiken ger en bild av elprisets utveckling och gör det möjligt att bilda sig en uppfattning om det elpris du själv betalat eller har fått ett erbjudande om. 

Senast uppdaterad: 2022-10-11 08:31