Skip to the content

Elområdespriser

Den 1 november 2011 delade Svenska Kraftnät in den svenska elmarknaden i fyra elområden. Uppdelningen gör det tydligt var i Sverige det finns behov av att bygga ut stamnätet för el. Den ger också en tydlig indikation på var i landet det finns behov att öka elproduktionen för att bättre motsvara förbrukningen i just det området och därmed minska behovet av att transportera elen långa sträckor.

» Se Sveriges fyra elområden

Beslutet att införa elområden ingår i EU:s strävan att skapa en gemensam europeisk elmarknad. Gränserna mellan elområdena går där det finns begränsningar i överföringen av stamnätet för el, de så kallade snitten eller ”flaskhalsarna” i Sverige.

I norra Sverige finns ett överskott av elproduktion jämfört med efterfrågan på el. I södra Sverige råder det motsatta förhållandet. Det gör att överföringskapaciteten – under vissa timmar då det råder stora elflöden genom Sverige – inte alltid räcker till.

Elområdena kan ha olika priser

När det är brist på el eller när överföringskapaciteten inte är tillräcklig kan elpriset bli olika i de fyra elområdena. I södra Sverige kan elen bli dyrare än i norra Sverige. I takt med att stamnätet byggs ut och ny elproduktion byggs, kommer skillnaderna i elpriserna mellan områdena att minska.

»  Se månadspriser för de olika elområdena

Prisjusteringsklausul

Vissa elleverantörer har infört så kallade prisjusteringsklausuler i elavtal som sträcker sig längre än till den 1 november 2011.

Det kan vara vilseledande eftersom konsumenten i normalfallet ska kunna lita på att ett tidsbestämt pris förblir oförändrat. För att underlätta övergången till nya elområden, utan att konsumenterna blir vilseledda, har Konsumentverket träffat en överenskommelse med branschorganisationen Svensk Energi. 

I korthet går överenskommelsen ut på att den prisjusteringsklausul som vissa elleverantörer använder redan nu måste få en mer framskjutande placering. Det ska av namnet framgå vad ett avtal innebär och vid varje prisuppgift ska det anges att priset kan påverkas av prisjusteringsklausulen.

Ditt elavtal

Har du specifika frågor som rör ditt elavtal så bör du kontakta din elleverantör.