Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Prisutveckling för olika avtal

Vi har i det här avsnittet valt att presentera statistik för hur prisutvecklingen har varit för olika sorters avtal. Statistiken är baserad på uppgifter från Statistiska centralbyrån. Vi presenterar statistik för: 

• rörligt pris,
• 1-årsavtal,
• 2-årsavtal, 
• 3-årsavtal, och 
• tillsvidarepris (anvisat pris: elpris för kunder utan elavtal).

Du kan ladda ner diagrammen genom att använda länkarna till höger här på sidan. De olika diagrammen visar:

  • utvecklingen av elhandelspriset för lägenheter och småhus (exkl nätavgifter och skatter), statistiken startar från januari 2004,

  • utvecklingen av nät- och elkostnad i löpande priser. Här finns årliga uppgifter från 1990 och framåt. Exemplet visar kostnad vid en årsförbrukning på 20.000 kWh,

  • hur kunderna har fördelat sig per avtalstyp, statistiken startar från januari 2001, och

  • hur elpriserna (nät- och elkostnad) var i Europa under andra halvåret år 2012. Diagrammet visar även kostnaden för skatt och moms.


» Månadspriser på elbörsen – Om du vill veta mer om hur månadspriserna på elbörsen varit tillbaka till år 2004.

Fast pris i förhållande till rörligt pris

Vi har tagit fram en jämförelse mellan kostnader för avtal med fastpris (ett respektive tre år) och rörligt pris. Se jämförelsen genom länken till höger på denna sida eller genom att klicka här