Skip to the content

Prisutveckling för olika avtal

Vi har i det här avsnittet valt att presentera statistik för hur prisutvecklingen har varit för olika sorters avtal. Statistiken är baserad på uppgifter från Statistiska centralbyrån. Vi presenterar statistik för: 

• rörligt pris,
• 1-årsavtal,
• 2-årsavtal, 
• 3-årsavtal, och 
• tillsvidarepris (anvisat pris: elpris för kunder utan elavtal).

Du kan ladda ner diagrammen genom att använda länkarna här på sidan. De olika diagrammen visar:

  • utvecklingen av elhandelspriset för lägenheter och småhus (exkl nätavgifter och skatter), statistiken startar från januari 2004,

  • utvecklingen av nät- och elkostnad i löpande priser. Här finns årliga uppgifter från 1990 och framåt. Exemplet visar kostnad vid en årsförbrukning på 20 000 kWh,

  • hur kunderna har fördelat sig per avtalstyp, statistiken startar från januari 2001, och

  • hur elpriserna (nät- och elkostnad) var i Europa under andra halvåret år 2018. Diagrammet visar även kostnaden för skatt och moms.


» Månadspriser på elbörsen – Om du vill veta mer om hur månadspriserna på elbörsen varit tillbaka till år 2004.

Fast pris i förhållande till rörligt pris

Vi har tagit fram en jämförelse mellan kostnader för avtal med fastpris (ett respektive tre år) och rörligt pris. Se jämförelsen här. 

Senast uppdaterad: 2023-04-17 11:39