Skip to the content

Avbrott

Det är oundvikligt att det ibland kan bli avbrott i överföringen av gas. Det kan röra sig om kortvariga avbrott eller planerade längre avbrott, till exempel på grund av arbeten som måste göras av säkerhetsskäl eller för att minska risken för framtida avbrott av andra skäl. Det kan också röra sig om oplanerade avbrott.

I det här avsnittet finner du mer information om planerade och oplanerade avbrott och reglerna kring skadestånd.