Skip to the content

Fakta om naturgas och biogas

Naturgas, biogas, stadsgas och gasol och andra gasformiga bränslen som används för energiändamål kan alla kallas för energigaser. Det finns skillnader och likheter mellan gaserna, deras användningsområden, hur de framställs och vilken miljöpåverkan de har.

Gemensamt för energigaserna är till exempel att de består av kolväten och är osynliga och luktfria gaser. Man tillsätter ofta ett luktämne för att kunna upptäcka läckor.

Vid förbränning av kolväten, som alla energigaser innehåller, frigörs koldioxid. 

Den energi som går att få ut vid förbränning av en kubikmeter gas kallas värmevärde.

» Om värmevärde och gaskostnader

 

 

 

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:51

Kontaktuppgifter för konsumentvägledning

Telefon 
08-522 789 50
Måndag till torsdag 9.0012.00

Kontaktformulär

Brev
Konsumenternas energimarknadsbyrå
Box 24226
104 51 Stockholm