Skip to the content

Vad är biogas?

Biogas är ett förnybart bränsle som framställts av biomassa och består till största delen av metan.

Biogas framställs genom rötning av organiskt material som matavfall, slam från reningsverk eller annan biomassa. Det kan också framställas genom förgasning av exempelvis skogsbiomassa. 

Vad innehåller biogas?

Biogas består av metan, innehållet kan variera mycket beroende på hur biogasen har framställts. Biogas kan också innehålla koldioxid samt små mängder vatten och andra föreningar.

För att höja energiinnehållet så att gasen kan användas som fordonsgas eller matas in på naturgasnätet renas biogasen från koldioxid för att uppnå ca 97 procent metan. 

Biogas som renats kan distribueras i naturgasnätet, men då tillsätts först propan för att uppnå ungefär samma energiinnehåll som naturgas.

Vad används biogas till?

Biogas används till produktion av värme och el eller som fordonsgas. Den kan också användas som råvara eller energikälla inom industrin.