Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Vad är naturgas?

Naturgas är en organisk produkt som bildades i jordskorpan för flera miljoner år sedan genom förmultning av levande organismer.

Vad innehåller naturgas?

Andelen metan vid utvinningen kan variera från omkring 70 procent och uppåt. I det svenska nätet innehåller naturgasen normalt 90 procent metan, 6 procent etan och 2 procent propan. Naturgasen innehåller även små mängder koldioxid och kväve.

Vad används naturgas till?

I Sverige används naturgasen som bränsle inom industrin, för produktion av el och fjärrvärme. Hushåll använder idag naturgas för uppvärmning och matlagning och den används även som fordonsbränsle. Endast hushåll som kan ansluta till något av Sveriges två gasnät kan få gasleveranser till sin bostad. Gasnäten finns i Västsverige och i Stockholm.

 

 

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:51