Skip to the content

Vad är stadsgas?

Stadsgas är naturgas eller biogas som till hälften blandats ut med luft. Eftersom stadsgasen inte har samma fysikaliska egenskaper transporteras den i ett gasnät som hålls separat från gasnätet för natur- och biogas.

Rörsystem för leverans av stadsgas till hushåll och restauranger finns i Stockholm. Stadsgas används huvudsakligen till gasspisar och ugnar. 

När du byter eller installerar en gasspis eller annan utrustning måste du säkerställa att den är avsedd för rätt typ av gas (stadsgas eller natur-/biogas).  Det är en säkerhetsrisk om en utrustning används till fel gas och användandet av sådana apparater är förbjudet enligt svensk lagstiftning.