Skip to the content

Fjärrvärme - pris och kostnad

Fjärrvärmepriser varierar kraftigt i Sverige och fram till 2023 var prisutvecklingen i Sverige stabil och ökade endast med någon procent per år. År 2023 höjdes fjärrvärmepriset och vi på Konsumenternas energimarknadsbyrå upplever att fjärrvärmekunderna blivit mer insatta och engagerade vilket kan vara en effekt på prishöjningen.