Skip to the content

Elområden

Svenska Kraftnät har delat in Sverige i fyra elområden. Uppdelningen gör det tydligt var i landet det finns behov av att bygga ut stamnätet för el. Den ger också en tydlig indikation på var i Sverige det finns behov att öka elproduktionen för att bättre motsvara förbrukningen i just det området och därmed minska behovet av att transportera elen långa sträckor.

Stora mängder el transporteras från norra till södra Sverige

Det finns hundratals elproducenter i Sverige, och de fyra största står för drygt 70 procent av den el som produceras. I södra Sverige finns det flest elanvändare medan det i norra Sverige generellt finns ett överskott på el. Överskottet på el i norra Sverige och den stora efterfrågan i elområde 3 och 4 gör att stora mängder el transporteras från norra Sverige för att tillgodose behovet av el i elområde 3 och 4.

Begränsad överföring av el  

För att transportera el krävs elledningar, men det saknas ibland tillräcklig kapacitet i det så kallade stamnätet för att föra över tillräckliga mängder el. Från 1 november 2011 delades landet in i fyra elprisområden. Syftet är att göra det mer lönsamt att producera el där det bor många människor och minska behovet av att transportera el. Dessutom uppmuntras till investeringar i stamnätet.

Elpriserna varierar därför mellan olika områden – hur mycket beror på tillgång och efterfrågan, men det är oftare högre priser i det sydligaste prisområdet, prisområde 4. Generellt kan man därför säga att det är dyrare att använda el i södra Sverige, där det är underskott på produktion. 

»  Se månadspriser för de olika elområdena