Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Elområden

Den 1 november 2011 delade Svenska Kraftnät in landet i fyra elområden. Uppdelningen gör det tydligt var i Sverige det finns behov av att bygga ut stamnätet för el. Den ger också en tydlig indikation på var i landet det finns behov att öka elproduktionen för att bättre motsvara förbrukningen i just det området och därmed minska behovet av att transportera elen långa sträckor.

Mest el produceras i norr men mest el används i söder

Hundratals elproducenter finns i Sverige, och de fyra största står för drygt 70 procent av den el som produceras. Merparten av den el som produceras i Sverige produceras i landets norra delar medan merparten av elanvändarna finns i de södra delarna.

Begränsad överföring av el  

För att transportera el krävs elledningar, idag finns det inte alltid tillräcklig kapacitet att föra tillräckliga mängder el från norr till söder. Från 1 november 2011 delades landet in i fyra så kallade elprisområden. Syftet är att göra det mer lönsamt att producera el där det bor många människor och minska behovet av att transportera el. Dessutom vill man uppmuntra till investeringar i elledningar till de områden som använder mest.

Elpriserna varierar därför mellan olika områden – hur mycket beror på tillgång och efterfrågan, men det är oftare högre priser i det sydligaste prisområdet, prisområde 4. Generellt kan man därför säga att det är dyrare att använda el i södra Sverige, där det är underskott på produktion. 

»  Se månadspriser för de olika elområdena

 

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:52