Skip to the content

Månadspriser på elbörsen

Här presenteras medelpriserna (öre/kWh) för elspothandeln på den nordiska elbörsen Nord Pool. Priserna varierar mellan olika månader och år och påverkas bland annat av tillgång på elproduktion och efterfrågan.

Det rörliga prisets beståndsdelar

Spotmarknadens månadspriser ligger till grund för de avtal om rörligt pris som elhandelsföretagen fakturerar dig som konsument. Börspriset är ett månadsmedelvärde och du faktureras därför i efterhand när det är klart vad det genomsnittliga priset för el var den aktuella månaden. Vanligtvis innebär elavtal med rörligt pris att du faktureras elpris, årsavgift och moms. Elpriset i räkningen inkluderar ofta priskomponenterna nedan, dessa särredovisas inte i fakturan: 

  • det börspris elhandelsföretaget betalat för elen
  • elhandelsföretagets påslag (regleras i elavtalet)
  • miljöpåslag, om du har valt ett elavtal med förnybar energi
  • elhandelsföretagets kostnad för elcertifikat
  • ev administrativa kostnader för hantering av elcertifikat (regleras i elavtalet)
  • kostnader för volymvägning
  • avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool samt balanskostnader

Utöver elpriset tillkommer moms, årsavgift och eventuella tilläggstjänster, dessa redovisas ofta separat från det som inkluderas i elpriset i elräkningen. 

» Om kostnader för volymvägning

Kontrollera jämförpriset när du väljer avtal

Elhandelsföretagens olika påslag och fasta avgifter innebär att prisskillnaderna för rörliga avtal är större än vad många tror. För kunder som har småhus med elvärme skiljer det ofta över 1.000 kronor per år mellan det billigaste och dyraste avtalet enligt Elpriskollen. Det är viktigt att titta på jämförpriset eftersom det förekommer att elhandelsföretag marknadsför att de har lågt påslag men inte tydligt informerar om att en fast avgift tillkommer på priset.

Följ elprisets utveckling och din förbrukning

Rörligt pris innebär en risk för snabba kostnadsstegringar. Det gäller särskilt om du har en hög förbrukning, till exempel som elvärmekund. Du bör då vara medveten om att du normalt har större delen av din förbrukning under vintern, då risken för högt pris kan vara stor.

Ett sätt att minska risken kan vara att ha en kort uppsägnings- och bindningstid (max 1 månad). Det finns även avtal på marknaden som innebär en kombination av rörligt och fast elpris. Om du väljer ett avtal om rörligt pris bör du löpande följa elprisets utveckling för att kunna agera snabbt vid stora prisförändringar. Du kan också möta ett högre elpris med att minska din elförbrukning. 

Timavtal

Vissa elhandelsföretag erbjuder även rörliga avtal som baseras på förbrukning samt pris per timme, så kallade timprisavtal. Ett sådant avtal medför att kostnaden kan bli mindre om förbrukningen kan minskas under timmar med högt elpris.På Energimarknadsinspektionens webbplats kan du se och jämföra timprisavtal:

» Till Elpriskollen


Prisexempel för slutkunder med rörlig pris

I november 2019 fakturerades villaägare (20.000 kWh/år) med rörligt pris i snitt ca 68 öre/kWh och boende i lägenhet (2.000 kWh/år) ca 85 öre/kWh. Snittpriset är beräknat med alla avgifter (som årsavgift och moms) för att köpa el. Spotpriset var för samma period ca 45 öre, spotpriset inklusive moms hamnade alltså på 56 öre/kWh. Se vilka övriga kostnader som ingår under rubriken "Det rörliga prisets beståndsdelar".

Om du vill undersöka att du betalar ett rimligt elpris ska du dividera summan du betalade för elhandel i november med din energianvändning (antal kWh), det finns angivet i din elräkning. Resultatet visar antalet öre/kWh du har betalat för elen du har köpt och kan jämföras med snittpriset 68 öre/kWh för villa och 85 öre/kWh för lägenheter. Observera att elnätsavgifter tillkommer utöver de elpriser som anges ovan.

» Mer statistik och jämförpriser för olika elavtal och perioder hittar du Energimarknadsinspektionens webbplats.

Elpriset 2022

Här visas börspriserna för olika elprisområden och månader. De angivna priserna avser öre/kWh och är exklusive moms och andra avgifter. Moms och andra avgifter tillkommer på fakturan hos elhandelsföretaget. 

År: 2022 Elområde 1 Elområde 2 Elområde 3 Elområde 4
Januari 29 29 104,3 109,4
Februari 25,8 25,8 77,5 83,9
Mars 22,9 22,9 130,3 154,5
April 52,9 53,7 89,2 113,9
Maj 57,9 57,9 102,9 139,1
Juni 51,1 51,1 126,3 180,4
Juli 22,5 22,5 86,6 122,5
Augusti 18,3 51,9 223 305
September 100,7 101,1 228,6 241,7
Oktober 50,5 51,3 80,6 81,3
November 122,1 122,1 130,9 134,9
December 206 206 269 271,4
Medelpris år 2021 43,2 43,3 67 81,7

» Till prognos och förväntad utveckling av elpriset

Relaterade länkar

» Se Sveriges fyra elområden

» Mer om elområdespriser

 

Senast uppdaterad: 2022-12-31 13:40