Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Månadspriser på elbörsen

Nedan presenteras medelpriserna (öre/kWh) för elspothandeln på den nordiska elbörsen Nord Pool. Priserna varierar mellan olika månader och år och påverkas bland annat av tillgång på elproduktion och efterfrågan.

Det rörliga prisets beståndsdelar

Spotmarknadens månadspriser ligger till grund för de avtal om rörligt pris som elhandelsföretagen fakturerar dig som konsument. Vanligtvis innebär elavtal med rörligt elpris att du som kund debiteras:

  • det börspris elhandelsföretaget betalat för elen,
  • kostnader för volymvägning,
  • elhandelsföretagets påslag (regleras i elavtalet),
  • elhandelsföretagets kostnad för elcertifikat,
  • ev administrativa kostnader för hantering av elcertifikat (regleras i elavtalet), och
  • moms.

Börspriset är ett månadsmedelvärde och du faktureras därför i efterhand när det är klart vad det genomsnittliga priset för el var den aktuella månaden.

Det volymvägda elpriset beräknas utifrån en mängd olika faktorer och det är svårt för konsumenter att kontrollera eller beräkna det fakturerade priset. Som konsument kan man utgå från börsprisets månadsmedelvärde för bostadens elprisområde för att få en uppfattning om elprisets utveckling.

Läs mer om volymvägt elpris här.

Kontrollera jämförpriset

Elhandelsföretagens olika påslag och fasta avgifter innebär att prisskillnaderna för rörliga avtal är större än vad många tror. För kunder som har småhus med elvärme skiljer det ofta över 1.000 kronor per år mellan det billigaste och dyraste avtalet enligt Elpriskollen. Det är viktigt att titta på jämförpriset eftersom det förekommer att elhandelsföretag marknadsför att de har lågt påslag men inte tydligt informerar om att en fast avgift tillkommer på priset.

Följ elprisets utveckling och din förbrukning

Rörligt pris innebär en risk för snabba kostnadsstegringar. Det gäller särskilt om du har en hög förbrukning, till exempel som elvärmekund. Du bör då vara medveten om att du normalt har större delen av din förbrukning under vintern, då risken för högt pris kan vara stor.

Ett sätt att minska risken kan vara att ha en kort uppsägnings- och bindningstid (max 1 månad). Det finns även avtal på marknaden som innebär en kombination av rörligt och fast elpris. Om du väljer ett avtal om rörligt pris bör du löpande följa elprisets utveckling för att kunna agera snabbt vid stora prisförändringar. Du kan också möta ett högre elpris med att minska din elförbrukning. 

Timavtal

Vissa elhandelsföretag erbjuder även rörliga avtal som baseras på förbrukning samt pris per timme, så kallade timprisavtal. Ett sådant avtal medför att kostnaden kan bli mindre om förbrukningen kan minskas under timmar med högt elpris.

Prisexempel för slutkunder med rörlig pris

Ett medelvärde av jämförpriset för första halvåret (jan - juni) år 2018 är ca 67 öre/kWh (som lägst 57,1 och som högst 77,4 öre/kWh) inklusive moms, men exklusive energiskatt. Priset har beräknats med ett påslag på 14 öre/kWh (inklusive elcertifikat, volymvägning och fast årsavgift) plus börspriset (Nord pools spotpris).

Genomsnittligt börspris i elområde 3 var under perioden 39,5 öre/kWh.

På fakturan redovisas ofta elpriset separerat från moms, jämförpriser exklusive moms enligt ovan är ca 46-62 öre/kWh under perioden janmaj 2018. Du som är konsument har alltså troligen betalat ett elpris, inklusive elhandelsföretagets påslag, i spannet 46 - 62 öre plus moms, under första halvåret av 2018.

Jämförpriset för år 2017 var 55,1 öre/kWh exkl. energiskatt och moms på skatten. Genomsnittligt börspris i elområde 3 blev 30,1 öre under år 2017 och var alltså lägre än priset under 2018. 

Sedan 1 januari 2018 faktureras energiskatten av elnätsföretaget och tas inte längre upp i elhandelsfakturan. Jämförpriset från och med 2018 inkluderar därför inte energiskatten och priset för 2017 (95,75 öre/kWh med energiskattenivå som gällde år 2017) har räknats om för att kunna jämföras med 2018 års jämförpris. 

Elpriset 2018

Nedan visas börspriserna för olika elprisområden och månader. Priserna är exklusive skatter och moms. 

År: 2018 Elområde 1 Elområde 2 Elområde 3 Elområde 4
Januari 31,7 31,7 31,8 32,3
Februari 39,6 39,6 39,9 40,7
Mars 45,6 45,6 45,6 45,7
April 40,3 40,3 40,3 40,4
Maj 33,8 33,8 33,9 37,0
Juni 45,4 45,4 45,4 47,9
Juli 54,0 54,0 54,1 54,9
Augusti 56,2 56,2 57,0 58,4
September 51,8 51,8 52,0 52,8
Oktober 45,7 45,7 45,7 53,2
November 49,2 49,2 51,3 55,5
December 52,0 52,0 52,3 52,9
Medelpris år 2018 45,4 45,4 45,8 47,6

 

Relaterade länkar

Se Sveriges fyra elområden

Mer om elområdespriser

Hjälp oss att bli bättre