Skip to the content

Månadspriser på elbörsen

Här presenteras medelpriserna (öre per kWh) för elspothandeln på den nordiska elbörsen Nord Pool. Priserna varierar mellan olika månader och år och påverkas bland annat av tillgång på elproduktion och efterfrågan.