Skip to the content

Timprisavtal

Om du har ett timbaserat avtal påverkas din kostnad av hur stor din elförbrukning är under dygnets olika timmar. Skillnaden mellan ett traditionellt rörligt elavtal och ett timprisavtal/timavtal är att du kan påverka ditt elpris genom din timförbrukning när du har ett timprisavtal.

Varför finns timprisavtal?

Syftet med reglerna är att öka möjligheten för elkonsumenten att minska sin totala elförbrukning och att ändra sitt förbrukningsmönster. Vidare möjliggörs en ny marknad för tjänster och produkter kring konsumenternas elförbrukning. I förlängningen kommer en större andel timmätta elkonsumenter att bidra till ett lägre effektuttag under kritiska perioder, något som kan medföra både lägre elpriser och ett mer effektivt resursutnyttjande. 

Välja timprisavtal?

Om du har teknik som anpassar din elförbrukning utifrån elprisets utveckling så behöver du ett timavtal för att ta del av vinsten av att du har en flexibel energianvändning.

Du bör inte välja ett sådant avtal om du inte aktivt kan följa upp din elförbrukning och kostnaden per timme. Om förbrukningen inte kan minskas när elpriset är högt riskerar kostnaden att öka jämfört med om du har ett månadsbaserat rörligt avtal.

På Energimarknadsinspektionens webbplats kan du se och jämföra timprisavtal:

» Till Elpriskollen

Tid för anpassning 

För att hantera de timmätta värdena kan elnätsföretaget behöva en viss tid för att anpassa mätvärdeshanteringen, vilket kan påverka tidpunkten för när ditt timavtal kan börja tillämpas. Anpassningen ska dock genomföras inom tre månader från den tidpunkt då elhandelsföretaget informerar elnätsföretaget om att ditt nya elhandelsavtal kräver timmätning.

 

Senast uppdaterad: 2020-05-18 08:03