Skip to the content

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärmen började byggas för att förbättra luften i våra städer. Bara genom att förflytta förbränningen till ett enda ställe, istället för att varje hus hade sin panna, förbättrades luftkvalitén snabbt. När sedan fjärrvärmeverken bytte ut fossila bränslen mot förnybar och återvunnen energi minskade utsläppen ytterligare.

Så fungerar fjärrvärme

Fjärrvärme kommer till ditt hus i form av hett vatten som har värmts upp i värmeverket. För att värma upp vattnet till en tillräckligt hög temperatur används olika bränslen, exempelvis rester från skogsavverkning, överskottsvärme från industrier och avfall. Många fjärrvärmeföretag använder en mix av bränslen beroende på ekonomi, lokal tillgång och med hänsyn till miljön.

Det heta vattnet transporteras i ett system av välisolerade rör under högt tryck. Vattnet är mellan 70 och 120 grader varmt, beroende på årstid och väder, och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I den finns värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp husets element och varmvattnet i kranarna. I en villa tar fjärrvärmecentralen ungefär lika mycket plats som ett badrumsskåp och har relativt lågt behov av underhåll. Det avkylda vattnet leds tillbaka till värmeverket, där det värms upp igen och leds tillbaka ut i systemet.

Fjärrvärmemarknaden i Sverige

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen för flerbostadshus i Sverige. Ungefär hälften av all uppvärmning kommer från fjärrvärme, bland flerfamiljshus är andelen omkring 90 procent. 

Det finns cirka 200 fjärrvärmeföretag som äger fjärrvärmenät på olika orter, många av företagen är kommunala bolag. Fjärrvärmeföretaget äger fjärrvärmenätet och tillhandahåller både överföring och leveransen av värme. Om du är kopplad till ett fjärrvärmenät kan du bara köpa fjärrvärmeleverans från det företag som äger nätet.

Fjärrvärmenäten som levererar det varma vattnet utgör en form av monopol när det gäller själva distributionen, men värmemarknaden som sådan är en konkurrensutsatt marknad eftersom det finns alternativ till fjärrvärme när det gäller uppvärmning. Fjärrvärme konkurrerar alltså med andra typer av uppvärmningssystem, som värmepumpar och värmepannor. För många fjärrvärmekunder i stadsmiljö finns det dock i praktiken inte andra sätt att värma sina byggnader.

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:51