Skip to the content

Mallar för konsumenter

Vi har tagit fram ett antal olika mallar som du som konsument kan använda dig av i din kommunikation med ett energiföretag. Mallarna är tänka som ett hjälpmedel om du är osäker vad du ska skriva i ett mejl eller brev.  Beroende på vad din fråga gäller kan du utifrån nedanstående rubriker se om det finns en mall som du kan använda dig av för ditt ärende. 

Om frågor uppkommer om mallarna eller om du saknar en mall för din fråga är du välkommen att kontakta oss.

Fakturering

Ibland uppkommer det problem som rör fakturering. Exempelvis kan du blivit fakturerad fel belopp eller fått ett så kallat efterkrav på grund av att det har varit fel på elmätaren. Om du har problem som rör fakturering kan du undersöka om du kan använda dig av någon av mallarna nedan vid kontakt med energiföretaget.

Skadestånd, dålig elkvalitet och avbrott