Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

5 tips om du ska bestrida en faktura

Om du har fått en felaktig faktura från ett företag ska du göra en invändning mot fakturan, alltså bestrida denna. Nedan följer 5 tips om vad du bör tänka på när du bestrider ett betalkrav: 

  • Kontakta företaget omgående om du upptäcker fel i fakturan.

  • Bestrid fakturan innan förfallodagen eftersom du annars i onödan kan drabbas av kravkostnader.
  • Bestrid felaktiga betalningskrav skriftligen, gärna genom att skicka e-post med mottagnings-kvittens. 

  • Spara alltid kopia på kommunikationen med företaget.   

  • Om endast en del av fakturan är felaktig kan du bestrida den delen, men du måste betala för de delar som stämmer.

Även om du skulle vilja diskutera betalningskravet med företaget bör du ändå skicka ditt bestridande via e-post för att ha bevis på att du har bestridit den. Det finns inget som hindrar dig att sedan kontakta företaget via telefon för en diskussion.

 

Rättsligt relevant grund

I bestridandet ska du ange vilken faktura det gäller och ange grunden till ditt bestridande. Det ska vara en så kallad rättsligt relevant grund. Det betyder att det måste finnas viss substans i varför du anser att fakturan är felaktig. Några exempel på en rättsligt relevant grund kan vara att:

- du inte är betalningsskyldig om du har ångrat ett avtal i tid, som trots det trätt i kraft.

- du inte är betalningsskyldig eftersom du inte skriftligen har godkänt ett avtal som tecknats med en telefonförsäljare.

- priset är fel eftersom det är högre än avtalat.

- du inte har beställt en tillvalstjänst som faktureras.

 

Bestrida del av faktura

Om du anser att en del av fakturabeloppet är riktigt ska du betala den delen och invända mot det resterande beloppet. Förklara tydligt för företaget hur du har räknat ut det belopp du är skyldig att betala.

Vem är skyldig att utreda?

När du bestrider en kostnad är det viktigt att veta vem som ansvarar för utredningen i ärendet. Om det gäller en tvist om din förbrukning och om denna stämmer eller ej, är det oftast du själv som måste agera och vidta åtgärder för att komma vidare i ärendet.

Om din invändning däremot rör själva avtalet, fakturan eller eventuella fel i denna ligger det oftast på företaget att göra utredningen. Om du till exempel anser att du inte skriftligen har godkänt ett elavtal som sålts till dig via en telefonförsäljare så ska företaget vid ett invändning kunna bevisa att du har accepterat avtalet skriftligen. 

Tänk på att om du och företaget inte kan komma överens kan du anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARNs prövning är skriftlig och kostnadsfri för dig, därför är det också viktigt att hålla kommunikationen med företaget via e-post som du sparar. Då har du dokument som du kan använda i din anmälan till ARN. Anmälan till ARN gör du på webbplatsen:

» Till Allmänna reklamationsnämndens webbplats

 

Inkasso, kronofogden och frånkoppling av el

Företaget ska inte skicka fakturor till inkassobolag eller Kronofogden för indrivning, om det föreligger en tvist. Enligt ellagen får inte elen stängas av så länge fordran är tvistig.

Även om du har bestridit en faktura kan det hända att företaget lämnar över kravet till ett inkassoföretag eller Kronofogden. Då får du ett nytt betalningskrav, denna gång från inkassoföretaget eller Kronofogden. Det är viktigt att du bestrider även detta krav skriftligen, helst med e-post. Skicka med bevis på att du har bestridit fakturan i tid till företaget. Du är inte skyldig att betala bara för att ett inkassoföretag eller Kronofogden kräver dig på pengar.

Inkassoföretag och Kronofogden undersöker normalt inte kravet förrän en konsument bestrider det. Det är företaget som kräver dig på pengar som ska bevisa att du är skyldig att betala. Du riskerar inte en betalningsanmärkning bara för att du bestrider ett felaktigt krav från ett inkassoföretag. Om tvisten kvarstår ska en domstol avgöra frågan. 

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:51