Skip to the content

Om du ska bestrida en faktura eller ett avtal

Har du fått en faktura som du anser är felaktig eller påstår ett företag att du har ingått ett avtal trots att du inte har det? Då har du möjlighet att bestrida. Här kan du läsa närmare om vad du bör tänka på vid bestridande. 

Att tänka på vid bestridande

  • Kontakta företaget omgående om du upptäcker fel i fakturan.
  • Bestrid felaktiga betalningskrav skriftligen, gärna genom att skicka e-post med mottagnings-kvittens.
  • Om endast en del av fakturan är felaktig kan du bestrida den delen, men du måste betala för de delar av fakturan som stämmer.
  • Om ett företag påstår att du har ingått ett avtal trots att du inte har det har du möjlighet att bestrida avtalet. Även detta ska göras skriftligen, helst via e-post. 
  • Spara alltid kopia på kommunikationen med företaget.