Skip to the content

Steg för steg - kraven på elbolaget innan elen stängs av

Innan ett elföretag får stänga av din el måste det följa en viss process. Här kan du läsa närmare om vilka steg som elföretaget måste genomföra innan elen får stängas av. 

Vad kan du göra om du anser att elföretaget inte har följt stegen i frånkopplingsprocessen?