Skip to the content

Vad kostar det dig när elen stängs av?

Nedanstående kostnader är förenade med ett betalningsdröjsmål.

Vissa belopp är reglerade i lag eller förordning:
  • Påminnelseavgift 60 kr
  • Inkassokrav 180 kr
  • Dröjsmålsränta enligt räntelagen

Skälig ersättning för kostnader

Företaget får ta ut skälig ersättning för kostnader vid vissa åtgärder i samband med en frånkopplingsprocess. Rätten att ta ut skälig ersättning regleras i ellagen. Beloppen är ej reglerade.

Rätten till skälig ersättning för elnätsföretagets kostnader, som föranletts av åtgärder för frånkoppling och återinkoppling, regleras i de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 K (rev 2).

Exempel på belopp som företagen brukar debitera: 
  • Anmaning om rättelse 40 kr
  • Delgivning genom brev med mottagningskvitto 40 kr
  • Kostnad för brev till socialnämnden 150 kr
  • Delgivning genom delgivningsman cirka 1.000 kr
  • Frånkopplings- respektive påkopplingskostnad cirka 1.200 kr

Senast uppdaterad: 2019-09-13 13:48

Kontaktuppgifter för konsumentvägledning

Telefon 
08-522 789 50
Måndag till torsdag 9.0012.00

Kontaktformulär

Brev
Konsumenternas energimarknadsbyrå
Box 24226
104 51 Stockholm