Skip to the content

Vad kostar det dig när elen stängs av?

När elen stängs av har elföretaget rätt att ta ut ersättning för vissa kostnader som uppkommer i samband med frånkopplingsprocessen. Här kan du läsa närmare om vilka kostnader elföretaget har rätt att ta ut ersättning för. 

Skälig ersättning för kostnader

Företaget får ta ut skälig ersättning för kostnader av dig som konsument vid vissa åtgärder i samband med en frånkopplingsprocess. Rätten att ta ut skälig ersättning regleras i ellagen och i de allmänna avtalsvillkoren. Beloppen är ej reglerade.

Enligt ellagen ska företaget lämna information om vilka alternativ som finns för att undvika att avstängning sker. Denna information får företaget inte ta ut någon avgift för att ge, utan den ska vara kostnadsfri för dig som konsument.