Skip to the content

Vad kostar det dig när elen stängs av?

Nedanstående kostnader är förenade med ett betalningsdröjsmål.

Vissa belopp är reglerade i lag eller förordning:
  • Påminnelseavgift 60 kr
  • Inkassokrav 180 kr
  • Dröjsmålsränta enligt räntelagen

Skälig ersättning för kostnader

Företaget får ta ut skälig ersättning för kostnader vid vissa åtgärder i samband med en frånkopplingsprocess. Rätten att ta ut skälig ersättning regleras i ellagen. Beloppen är ej reglerade.

Rätten till skälig ersättning för elnätsföretagets kostnader, som föranletts av åtgärder för frånkoppling och återinkoppling, regleras i de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 K (rev 2).

Enligt ellagen ska företaget lämna information om vilka alternativ som finns för att undvika att avstängning sker. Denna information får företaget inte ta ut någon avgift för att ge, utan den ska vara kostnadsfri för dig som konsument.

Exempel på belopp som företagen brukar debitera: 
  • Anmaning om rättelse 40 kr
  • Delgivning genom brev med mottagningskvitto 40 kr
  • Kostnad för brev till socialnämnden 150 kr
  • Delgivning genom delgivningsman cirka 1.000 kr
  • Frånkopplings- respektive påkopplingskostnad cirka 1.200 kr