Skip to the content

Om du anser att ett elföretag är skyldig dig pengar

Om du anser att ett elföretag är skyldig dig pengar, exempelvis om du har betalat en faktura till elföretaget men i efterhand upptäcker att du har blivit felaktigt fakturerad, har du möjlighet att rikta ett krav mot elföretaget.

Att rikta ett krav mot elföretaget

Om du ska rikta ett krav mot elföretaget är det viktigt att du skriftligen informerar elföretaget om varför du anser att elföretaget är skyldig dig pengar och vilket belopp som du anser att elföretaget är skyldig dig. Det är också viktigt att du informerar elföretaget om vilken dag kravet senast ska vara betalt.

» Mall för att framställa ett krav mot företaget

Om elföretaget inte betalar

Om elföretaget inte betalar ditt återkrav har du möjlighet att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Att ansöka om betalningsföreläggande kostar 300 kronor. Du har möjlighet att begära att elföretaget ersätter dig för ansökningsavgiften i samband med att skulden betalas. Om elföretaget motsätter sig kravet har elföretaget möjlighet att bestrida, och du kan då välja om du vill begära prövning av tvisten i domstol.

» Här ansöker du om betalningsföreläggande

» Information om att begära prövning av tvisten i domstol

Du har också möjlighet att begära prövning av tvisten i Allmänna reklamationsnämnden. Ett beslut från Allmänna reklamationsnämnden är en rekommendation för hur tvisten ska lösas och är inte tvingande för företaget, även om de flesta företag följer Allmänna reklamationsnämndens beslut. Om företaget inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut kan du vända dig till domstol och begära prövning av tvisten.