Skip to the content

Elnätet

Det svenska elnätet kan liknas vid vägnätet, där det finns motor- , riks- och lokalvägar. På stamnätet som ägs av staten och förvaltas av Svenska Kraftnät, transporteras elen från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Stamnätet är med andra ord elnätets ”motorvägar”. Från regionnäten förs elen vidare via lokalnät till elanvändarna.

Det svenska elnätet består av stamnät, regionnät, lågspänningsnät, stamnätstransformatorer och regionnätstransformatorer.

» Läs mer om de olika tekniska komponenterna i elnätet

Det finns behov av att utveckla elnätet för att det ska fungera bra med mer elproduktion från förnybara energikällor som vind och sol men också möta kundernas förväntningar på funktion och elförsörjning. 

» Läs mer om framtidens elnät

 

Relaterade länkar:

Elkvalitet och strömavbrott

Klagoguiden - ersättning vid strömavbrott

Teckna elnätsavtal

Senast uppdaterad: 2021-09-17 13:33

Kontaktuppgifter för konsumentvägledning

Telefon 
08-522 789 50
Måndag till torsdag 9.0012.00

Kontaktformulär

Brev
Konsumenternas energimarknadsbyrå
Box 24226
104 51 Stockholm