Skip to the content

Elnätet

Det svenska elnätet kan liknas vid vägnätet, där det finns motor- , riks- och lokalvägar. På stamnätet som ägs av staten och förvaltas av Svenska Kraftnät, transporteras elen från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Stamnätet är med andra ord elnätets ”motorvägar”. Från regionnäten förs elen vidare via lokalnät till elanvändarna.

Det svenska elnätet har en samlad längd motsvarande drygt fjorton varv runt jorden. Det består av:

  • 15 000 km stamnät (Spänning 400 och 220 kV)
  • 31 000 km regionnät (Spänning 40 till 130 kV)
  • 160 stamnätstransformatorer
  • 2330 regionnätstransformatorer

» Läs mer om de olika tekniska komponenterna i elnätet

Det finns behov av att utveckla elnätet för att det ska fungera bra med mer elproduktion från förnybara energikällor som vind och sol men också möta kundernas förväntningar på funktion och elförsörjning. 

» Läs mer om framtidens elnät

 

Relaterade länkar:

Elkvalitet och strömavbrott

Klagoguiden - ersättning vid strömavbrott

Teckna elnätsavtal

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:51