Skip to the content

Gasnät och gasbolag

Gasnäten i Sverige 

Att transportera gas i ledningar är det mest ekonomiska och effektivaste sättet att distribuera och tillföra gas till gasnätet. Från de gasproducenter som inte har rörförbindelse med stora förbrukare fraktas gasen med tankfartyg. För att det ska vara möjligt kyls gasen ner till flytande form. Tankfartygen går till hamnar som har förbindelse med stora distributionsnät. Även transport med tankbilar förekommer.

Det finns två gasnät i Sverige, ett i Västsverige och ett i Stockholm, de är inte ihopkopplade. Det är därför olika förutsättningar för företagen att transportera gas till, distribuera gas i och underhålla ledningar i gasnäten för Västsverige och Stockholm. 

Naturgas som används i Sverige idag kommer till största delen via ledning från Danmark till det Västsvenska gasnätet. En viss del kommer i flytande form, LNG, via fartyg från Norge. Stockholms gasnät är inte ansluten med rörledning till andra gasnät och gasproducenter. Inmatning av gas till nätet måste därför främst ske med båt eller andra transportmedel än rörledningar.

 

Rörledningar och utbyggnad av gasnätet

Rörledningar ligger normalt på en meters djup och när de har täckts med jord syns ingenting förutom markeringsstolpar som visar var ledningen går. Marken kan användas till exempel för jordbruk.

Utbyggnaden av gasnäten sker på kommersiella villkor, svenska staten finansierar och äger inte gasnätet. Utbyggnad av gasnätet innebär stora investeringar och finansieras av gasnätsavgifterna som användarna betalar.

Idag uppgår det svenska nätets sammanlagda längd till över 3000 km. Gas kan också transporteras i komprimerad form för anvädning, det görs på många håll för fordonsgas, där det inte finns ett gasnät att använda.

Möjligheter att transportera gas med ledning hela eller delar sträckan påverkar kostnaderna för distribution och priser samt avgifter som kunden betalar.

För kunder som är anslutna till gasnätet gäller reglerna i naturgaslagen. Från och med 2015 gäller dessa regler även gasnätet i Stockholm.

 

Alla gasbolag i Sverige


Gasnätsföretagen i Sverige

De sju gasnäts företagen i Sverige och de områden där de äger gasnät anges nedan. Du kan bara teckna avtal med det gasnätsföretag som äger nätet där du bor.

Gasnätet Stockholm AB: Gasnätet Stockholm äger och driver gasledningarna i Stockholmsområdet.

Göteborg energi gasnät AB: Äger gasnätet i Göteborgsområdet.

Kraftringen Nät AB: Äger gasnät på orterna Lund, Södra Sandby, Dalby, Revingehed och Bjärred. 

Swedegas AB: Äger det svenska stamnätet för gas som är ca 600 km.

Varberg Energi AB: Äger gasnät i en del av Varberg.

WEUM Gas AB (tidigare E.ON gas ): Weum förser fler än 100 orter och 25 kommuner i det Västsvenska gasnätet med gas.

Öresundskraft AB: Äger gasnätet i Helsingborg och Ängelholm.

Gasnätpriset inkluderar all transport i det svenska gasnätet och debiteras gasanvändaren av gasnätsföretaget. Utöver den kostnaden tillkommer gaspriset som faktureras av den gasleverantör som användaren valt.

» Till beslut om gasnätstariffer på Energimarknadsinspektionens webbplats.

Alla gasleverantörer kan distribuera och leverera gas till användare med hjälp av gasnäten.

Gasleverantörer i Sverige

Det finns sju gasleverantörer i Sverige, du hittar företagen och deras aktuella gaspriser via länken nedan. 

» Till Gaspriskollen 

» Till aktuella priser om du bor i Stockholm

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:52