Skip to the content

Framtidens elnät är smarta elnät


Elnäten utvecklas för att kunna leverera de tjänster som kunderna efterfrågar, ofta nämns termen "smarta" elnät i det sammanhanget. Vad som avses med smarta elnät är inte definierat. Det som ibland avses är ett elnätssystem som kan hantera:

  • mycket vind- och solkraft
  • aktiva elkonsumenter som konsumerar el när tillgången på el är stor
  • energilager 
  • storskalig laddinfrastruktur för elfordon

En annan använd definition är: "Ett elnät som kostnadseffektivt kan integrera beteenden och beslut hos alla användare som är anslutna till det – elproducenter, elkonsumenter och de som är både och – för att garantera ett hållbart kraftsystem med låga förluster och hög kvalitet, försörjningstrygghet och säkerhet."

Behovet av att utveckla elnäten så att de blir smarta elnät uppstår på grund av till exempel:

  • omställningen av energisystemet till ett hållbart energisystem med mer förnybara energikällor och låga utsläpp av klimatgaser
  • kundernas förväntningar på färre strömavbrott
  • efterfrågan av nya tjänster kopplade till elförbrukning och ny teknik
  • efterfrågan av elbilar och solceller

Du hittar mer information om smarta elnät på Forum för smarta elnät som regeringen inrättat för att driva arbetet med smarta elnät i Sverige.

 

Relaterade länkar

Elräkningen och elnätsavgifter

Elnätsavgifter