Skip to the content

Skadestånd

Har du drabbats av skador i hemmet i samband med ett elavbrott eller ett elfel? Här kan du läsa närmare om när du kan ha rätt till skadestånd. 

Att tänka på när du har fått skador i hemmet efter ett avbrott

Du har bevisbördan för skador och kostnader samt att skadorna beror på elavbrottet eller elfelet. Du bör därför dokumentera skadorna. Några exempel på åtgärder du kan vidta för detta ändamål är:

  • Dokumentera skadan och ta fram underlag som kvitton för de kostnader du har haft på grund av strömavbrottet.

  • Om mat har blivit förstörd för att kyl/frys har varit strömlöst bör du ta kort på matvarorna och anteckna varorna och kostnaderna för matvarorna, så gott det går.

  • Om en apparat går sönder bör du kontakta elnätsföretaget innan du kontaktar en reparatör för besiktning. Det är inte säkert att elnätsföretaget tycker att apparaten behöver besiktas för att fastställa att orsaken till skadan på apparaten är strömavbrottet.

  • Akuta reparationer kan behöva göras innan det finns möjlighet att ha kontakt med elnätsföretaget, till exempel för att undvika att ytterligare skador eller kostnader uppstår. Be i så fall reparatören om en så kallad reparatörsrapport så att skadorna blir dokumenterade. 

  • Om en apparat i hemmet går sönder i samband med avbrottet och inte startar när strömmen kommer tillbaka bör du spara apparaten. Elnätsföretaget kan vilja göra en besiktning av produkten för att fastställa orsaken till att den slutat fungera.

Olika typer av skadestånd

Om du har drabbats av en skada i samband med ett elavbrott finns det olika typer av skadestånd som blir aktuella i olika situationer.

Enligt ellagen föreligger ett så kallat kontrollansvar för uppkommen skada i samband med ett strömavbrott. Därutöver finns ett strikt ansvar i de skadeståndsbestämmelser i elsäkerhetslagen som handlar om ”skada orsakad av inverkan av el” och ”skada på grund av produktansvar”. Ett strikt ansvar betyder att ansvaret inträder oberoende av om företaget agerat vårdslöst eller inte.

Du kan också åberopa vanliga skadeståndsrättsliga regler. I så fall måste du kunna visa att skadan uppkommit på grund av företagets vårdslöshet.

Vanliga frågor om skadestånd