Skip to the content

Fakturering utifrån en uppskattad förbrukning

Har ditt elbolag fakturerat dig utifrån en uppskattad förbrukning? Huvudregeln är att elbolagets fakturering ska baseras på din faktiska förbrukning. Ibland kan faktureringen dock ske utifrån en uppskattad förbrukning, exempelvis om det har varit något fel på elmätaren. I de allmänna avtalsvillkoren finns regler om vad som gäller i en sådan situation. 

Vad kan du göra om du blir eller har blivit fakturerad utifrån en uppskattad förbrukning?

  • Kontakta företaget och fråga varför du blir fakturerad utifrån en uppskattad förbrukning. Vi rekommenderar att du kontaktar företaget skriftligen via e-post. 
  • Om du har fått ett efterkrav har du rätt få en kostnadsfri avbetalningsplan. Om den uppskattade faktureringen har pågått i mer än åtta månader har du också rätt till en reducering på 15 %. 
  • Om du har varit i god tro, det vill säga att du varken insett eller borde ha insett att du blivit fakturerad utifrån en uppskattad förbrukning, kan du åberopa det mot företaget. Läs mer här.
  • Kontrollera gärna under "Beslut från Allmänna reklamationsnämnden" ovan om det finns något beslut som liknar din situation. Du kan i sådant fall läsa om hur Allmänna reklamationsnämnden har resonerat i liknande fall och vid behov använda det i din argumentation med företaget.
  • Om du har varit i kontakt med företaget, men känner att du behöver vägledning i ditt ärende kan du kontakta oss på Konsumenternas Energimarknadsbyrå för vägledning.