Skip to the content

Dålig elkvalitet

Om du anser att din elkvalitet inte motsvarar det du betalar för ska du vända dig till ditt elnätsföretag för att få felet avhjälpt. Tills dess att felet är avhjälpt bör du undersöka möjligheten att få viss kompensation på betalningen av dina nätkostnader, till exempel genom ett procentavdrag.

Om du har många och upprepade elavbrott, kan det bero på dålig elkvalitet. Har skador uppkommit på vitvaror eller hemelektronik på grund av avbrotten aktualiseras också frågan om skadestånd.

I 3 kap 9 § ellagen sägs att överföringen av el ska vara av god kvalitet. Bestämmelsen om god elkvalitet tar sikte på att garantera elanvändaren en hög leveranskvalitet.

Vilka krav kan man ställa på elens kvalitet?

I Energimarknadsinspektionens föreskrifter EIFS 2013:1 beskrivs de krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska anses vara av god kvalitet. Föreskrifterna preciserar de basnivåer för spänningskvalitet som både nätföretag och anslutna kunder ska kunna förvänta sig. Energimarknadsinspektionen klargör vilka störningar och brister som nätägaren ska åtgärda, och vilka som nätkunden själv orsakar och därmed har ansvar för att komma till rätta med.

Du kan använda vår mall om du vill klaga på elkvaliteten.

Om du inte är överens med företaget

Om du inte håller med om företagets beslut i ditt ärende kan du ta kontakt med Energimarknadsbyråns vägledning.

» Se i Klagoguiden hur du går vidare för att få ditt ärende prövat