Skip to the content

Om du har varit i god tro

Ibland blir det fel vid faktureringen, exempelvis på grund av felaktiga mätvärden, och du kan då få ett efterkrav. Om du som konsument kan anses ha varit i god tro om att du har fullgjort din betalningsskyldighet föreligger ingen betalningsskyldighet när det gäller denna typ av efterkrav. 

Huvudprincipen är att elföretaget kan kräva dig på kostnader för all förbrukning som skett så länge kravet inte är preskriberat. Detta framgår av avgöranden i domstol och beslut i Allmänna reklamationsnämnden. Preskriptionstiden för konsumenter är tre år och räknas från det att du tog emot betalningskravet.

Om du är i god tro om att du fullgjort din betalningsskyldighet

Huvudprincipen gäller med undantag för när det rör sig om en redan avstämd period. Om du redan fått en avstämningsfaktura eller en slutfaktura, eller en faktura som med fog kan ha uppfattats som en sådan, för samma eller delvis samma period, är det inte möjligt för företaget att på nytt kräva betalning för samma tidsperiod. Förutsättningen är att du har varit i god tro, det vill säga att du varken har insett eller borde ha insett att faktureringen inte var slutlig, när du betalt den tidigare fakturan.

Vad kan du göra om du anser att du har varit i god tro?

  • Kontrollera gärna under "Domar och beslut om god tro" ovan om det finns någon dom eller beslut som liknar din situation. Du kan i sådant fall läsa om hur domstolen eller Allmänna reklamationsnämnden har resonerat i liknande fall och vid behov använda det i din argumentation med företaget.
  • Kontakta företaget och åberopa god tro. Du har också möjlighet att i samband med detta bestrida fakturan eller att betala i protest. Vi rekommenderar att du kontaktar företaget skriftligen via e-post. Ta gärna hjälp av vår mall när du åberopar god tro. 
  • Om du har varit i kontakt med företaget men känner att du behöver vägledning i ditt ärende kan du kontakta oss på Konsumenternas Energimarknadsbyrå för vägledning. 
  • Om du och företaget inte kommer överens har du möjlighet att begära prövning i Allmänna reklamationsnämnden.