Skip to the content

Konsument som varit i god tro om att han fakturerats korrekt slapp betala för energiskatt retroaktivt

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

Fakturering av energiskatt uteblev under två år på grund av ett misstag som elhandlaren fick svara för.

ARN konstaterade att K haft att utgå från att faktureringen varit korrekt och inneburit en slutlig reglering av respektive betalningsperiod. Elhandlaren hade därför inte rätt att kräva retroaktiv betalning för energiskatten.

 

Beslut 2003-8295: Konsumenten fick rätt