Skip to the content

Konsument som varit i god tro om att han fakturerats korrekt slapp betala för energiskatt retroaktivt

Fakturering av energiskatt uteblev under två år på grund av ett misstag som elhandlaren fick svara för.

ARN konstaterade att K haft att utgå från att faktureringen varit korrekt och inneburit en slutlig reglering av respektive betalningsperiod. Elhandlaren hade därför inte rätt att kräva retroaktiv betalning för energiskatten.

 

Beslut 2003-8295: Konsumenten fick rätt

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25