Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

Konsumenten ingick avtal med ett års bindningstid. Företaget skulle avsluta konsumentens nuvarande avtal som skulle upphöra under hösten. Företaget skulle ta hand om all administration för att bytet skulle fungera. Konsumenten fick 14 dagars ångertid men företaget sa inte upp konsumentens gamla avta ...

Det strikta produktansvaret för säkerhetsbrist i el utesluter inte ett strikt inverkansansvar för samma skada Det uppstod en brand i kundens elanläggning och i utrustning som var kopplad till anläggningen. Branden hade orsakats av ett brott på en PEN-ledare i en transformator i elnätsföretagets sta ...

Konsumenten begärde att Allmänna reklamationsnämnden skulle förklara att konsumenten inte var bunden av ett avtal. Konsumenten blev uppringd av företaget som sålde en tjänst och som erbjöd att skicka ut information om avtalet till konsumenten. För att få informationen uppmanade företaget konsumente ...

Blixten slog ned i elnätsföretagets stolpe där K:s mätarskåp, vilket slogs ut av blixtnedslaget, var placerat. Elnätsföretaget krävde att K antingen skulle sätta upp ett nytt skåp placerat på sin husfasad eller ett markskåp, samt att kostnaderna skulle betalas av K. Efter samtal med elnätsföretaget ...

K lämnade sin fastighet för ett ärende. När han kom tillbaka cirka en halvtimme senare såg han att strömmen hade brutits vid hans fastighet och vid närmare anblick upptäckte han att en kontrollmätare som satts upp några månader tidigare var borttagen. K hade inte blivit informerad om att strömmen sk ...