Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

En elhandlare hade tagit tillbaka ett antal av K:s tidigare betalda fakturor. Det sammanlagda beloppet av dessa fakturor hade elhandlaren för avsikt att avräkna som ett tillgodo mot K:s kommande faktura. Av misstag återbetalades istället beloppet till K. Utbetalningen, som ägde rum den 13 december 2 ...

K har hela tiden meddelat mätarställningar genom självavläsning till sin elhandlare och betalat sina elräkningar löpande. Trots det efterdebiterades K av elhandlaren. K yrkade prisavdrag då han menade att elhandlaren endast haft rätt att debitera 12 månader tillbaka i tiden och att det varit elhandl ...