Skip to the content

Elföretag fick själv fick stå risken för att dess fakturor inte var tillräckligt tydliga och begripliga

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:24

K har hela tiden meddelat mätarställningar genom självavläsning till sin elhandlare och betalat sina elräkningar löpande. Trots det efterdebiterades K av elhandlaren. K yrkade prisavdrag då han menade att elhandlaren endast haft rätt att debitera 12 månader tillbaka i tiden och att det varit elhandlarens ansvar att ta del av de avläsningsuppgifter K skickat in.

Elhandlaren bestred yrkandet och hänvisade till att all förbrukning som skett före den, enligt preskriptionslagen gällande, treåriga preskriptionstiden hade skrivits av och inte skulle debiteras.

ARN konstaterade att utgångspunkten gällande debitering av el är att konsumenten är skyldig att betala för den el som har levererats, såvida inte fordran har preskriberats i enlighet med preskriptionslagen. I fakturan som K mottagit fanns debiteringsposter med början längre tillbaka i tiden än tre år, och menade att även om så inte varit fallet, så framgick det inte av fakturan. Otydligheter i fakturan måste enligt ARN falla tillbaka på elhandlaren och det är av yttersta vikt att fakturor presenteras för kunderna på ett tydligt och begripligt sätt.

 

Beslut 2007-3554: Konsumenten fick rätt