Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

En näringsidkare (N) ansökte om installation och anslutning till elnätet. Installationen gjordes efter en s.k. ”konstant x 20” vilket innebär att den förbrukning som kan avläsas ska multipliceras med 20 för att den verkliga förbrukningen ska framgå. Av misstag hade elnätsföretaget under flera år reg ...

En näringsidkare (N) debiterades under flera år för en lägre elförbrukning än den verkliga. N hade förbrukat 100.000 kWh mer om året än den avlästa mätarställningen visade. Anledningen var att räkneverket slagit runt en gång mellan varje avläsningstillfälle. Ärendet prövades slutligen i Högsta domst ...