Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K hade ingått ett elavtal om rörligt pris med lägstaprisgaranti. När K fick första fakturan insåg K att priset var högre än vad K skulle ha haft enligt sitt gamla elavtal hos sitt tidigare elhandelsföretag. K yrkade därför prisavdrag motsvarande mellanskillnaden och åberopade det nya elhandelsföreta ...

Elhandelsföretaget hade efter telefonsamtal med K:s fru genomfört ett byte av elhandelsföretag trots att K var avtalspart för både elnäts- och elhandelsavtalet. K upptäckte bytet först när fakturan från elhandelsföretaget skulle betalas. K betalade fakturan p.g.a. det korta förfallodatumet och bestr ...

K hade bott i bostadsrättslägenhet sedan 1995 och hade t.o.m. år 2010 betalat nättariff för ett 16 ampere (A) villaabonnemang. K yrkade återbetalning av mellanskillnaden mellan 16A lägenhetsabonnemang och 16A villaabonnemang för tiden 1996-2010, d.v.s. 15 år. Elnätsföretaget motsatte sig yrkandet o ...