Skip to the content

Elhandlare ansågs inte kunna visa att konsument genomfört byte av elavtal

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:24

Elhandelsföretaget hade efter telefonsamtal med K:s fru genomfört ett byte av elhandelsföretag trots att K var avtalspart för både elnäts- och elhandelsavtalet. K upptäckte bytet först när fakturan från elhandelsföretaget skulle betalas. K betalade fakturan p.g.a. det korta förfallodatumet och bestred samtidigt både fakturan och det faktum att avtal skulle ha ingåtts. Av det inspelade telefonsamtalet framgick att det inte var K som talade. Dessutom innehöll inspelningen inget som kunde tolkas som ett avtal. Elhandelsföretaget hade accepterat att låta K byta tillbaka till sitt tidigare elhandelsföretag men krävde ersättning för den levererade elen. K betalade för elen men yrkade prisavdrag motsvarande förlorade vindkraftsandelar p.g.a. elhandelsbytet.

Elhandelsföretaget hade bestridit K:s yrkande och anfört att avtal hade ingåtts och bekräftats genom att K inte hade reagerat samt att K hade förbrukat el.

ARN konstaterade att elhandelsföretaget inte hade visat att avtal hade ingåtts med K:s fru i samband med telefonsamtalet. Det faktum att K inte hade reklamerat med anledning av elhandelsföretagets välkomstbrev/avtalsbekräftelse innebar inte att K kunde anses bunden av ett avtal. I konsumentförhållanden har ren passivitet inte avtalsgrundande verkan. Att K inte hade reagerat på de ytterligare handlingar som elhandelsföretaget därefter hade skickat till K, ska av samma skäl inte anses medföra att avtal har ingåtts.

ARN konstaterade vidare att även om K hade förbrukat el så kunde K inte, enbart på den grunden, anses bunden av ett avtal med elhandelsföretaget. K kunde inte veta vilket elhandelsföretag som levererade elen innan elhandelsföretaget skickade fakturan till K. Sammantaget hade elhandelsföretaget inte visat att avtal hade ingåtts. ARN biföll därför K:s yrkande.

 

Beslut 2011-3215: Konsumenten fick rätt