Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K hade upplevt störningar i sin elanläggning och kontaktat en elinstallatör för att åtgärda felet. Elinstallatören fann att felet fanns i ett elskåp ute på gatan tillhörande elnätsföretaget. K yrkade ersättning för kostnaden för elinstallatören. Nätföretaget bestred under förevändningen att K borde ...

K ansåg att hon blivit debiterad för en högre förbrukning än hon faktiskt haft. Hon klagade även på att hon krävts på inkassokostnader, trots att tvisten var föremål för prövning i ARN. ARN ansåg att elföretagets räkningar med specifikationer var svårlästa samt att det fanns anledning att ställa hög ...

En bostadsrättsförening begärde att föreningens elabonnemang skulle omklassificeras från villaabonnemang till lägenhetsabonnemang. Nätmyndigheten avslog föreningens begäran och föreningen överklagade till länsrätten (numera förvaltningsdomstolen). Enligt länsrätten uppkom påvisbara sammanlagringseff ...