Skip to the content

Elföretag fick inte rätt att debitera konsument för en högre förbrukning då betalningskraven inte varit tillräckligt tydliga

K ansåg att hon blivit debiterad för en högre förbrukning än hon faktiskt haft. Hon klagade även på att hon krävts på inkassokostnader, trots att tvisten var föremål för prövning i ARN.

ARN ansåg att elföretagets räkningar med specifikationer var svårlästa samt att det fanns anledning att ställa höga krav på elföretagen när det gäller specificeringen av de ersättningskrav de riktar mot konsument. Då det underlag som företaget gett in i ärendet inte ansågs motsvara rimliga krav på klarhet och tydlighet och därför hade elföretaget inte visat att de hade rätt att ta ut ytterligare ersättning från K. 

ARN tillade att det i princip inte brukar anses som god sed i affärsförhållanden att överlämna krav på konsumenter till inkasso, om konsumenten har reklamerat i tid och konsumentens invändningar inte uppenbart kan lämnas utan avseende.

 

Beslut 1997-3895: Konsumenten fick rätt

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:24