Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K hade ett avtal med sin elhandlare om att fakturering skulle ske månadsvis. Trots detta uteblev faktureringen helt under tre år. K ifrågasatte inte betalningsskyldigheten men yrkade att elhandlaren skulle bevilja honom en längre avbetalningsplan. ARN konstaterade att elhandlaren inte fullgjort part ...

Spänningsfall uppstod mellan faserna i K:s elnät. Efter mätning av strömstyrkan fram till en huvudsäkring framkom det att det endast var 89 volt på en fas, 118 volt på den andra och 228 volt på den tredje. K:s frys, kylskåp och micro gick sönder på grund av "glödströmmen" som detta orsakade. K yrkad ...

Under en period tillsände elhandlaren K fakturor där det framgick att K hade ett fast elpris till och med år 2010. K gjorde bland annat med stöd av detta gällande att han hade ett avtal med motsvarande innehåll. Elhandlaren bestred detta med hänvisning till att parterna tecknat avtal om rörligt pris ...

K:s make flyttade från deras gemensamma bostad. Maken hade tidigare tecknat avtal med elhandlaren om fast elpris. När K efter en tid gjorde en namnändring hos sin nätägare upptäckte hon att elhandlaren började debitera henne till ett högre pris. K yrkade att elhandlaren skulle fortsätta att debitera ...

K gav ett företag fullmakt att ingå elavtal för hennes räkning med syftet att ge henne lägre elkostnader. Då hennes elkostnader istället blev högre yrkade hon ersättning för mellanskillnaden. ARN ansåg att det varit företagets ansvar att ta reda på vilket elpris K tidigare haft samt att de fördyrade ...