Skip to the content

Elhandlare hade ingen skyldighet att erbjuda konsument samma fastprisavtal som hennes utflyttade exmake haft tidigare

K:s make flyttade från deras gemensamma bostad. Maken hade tidigare tecknat avtal med elhandlaren om fast elpris. När K efter en tid gjorde en namnändring hos sin nätägare upptäckte hon att elhandlaren började debitera henne till ett högre pris. K yrkade att elhandlaren skulle fortsätta att debitera henne enligt det tidigare, fasta elpriset.

ARN fann att K inte tecknat något avtal med elhandlaren utan det åberopade fasta priset avsåg det avtal elhandlaren ingått med hennes exmake. Elhandlaren var därför inte skyldig att debitera henne enligt det tidigare avtalet.

 

Beslut 2003-3291: Konsumenten fick inte rätt

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25