Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

Konsumenten ingick avtal med ett års bindningstid. Företaget skulle avsluta konsumentens nuvarande avtal som skulle upphöra under hösten. Företaget skulle ta hand om all administration för att bytet skulle fungera. Konsumenten fick 14 dagars ångertid men företaget sa inte upp konsumentens gamla avta ...

Det strikta produktansvaret för säkerhetsbrist i el utesluter inte ett strikt inverkansansvar för samma skada Det uppstod en brand i kundens elanläggning och i utrustning som var kopplad till anläggningen. Branden hade orsakats av ett brott på en PEN-ledare i en transformator i elnätsföretagets star ...