Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K hade avtalat om rörligt pris med månadsvis fakturering, men K fick en kvartalsfaktura för perioden november–januari. K menade att hon saknat möjlighet att påverka priset eftersom hon inte sett hur högt priset var i november och vidare att elbolaget sagt att hon troligtvis hade kunnat minska sina k ...

Efter samtal med elhandlarens säljare menade K att hennes avtal hade ändrats från rörligt pris till bundet rörligt pris utan hennes vetskap och medgivande. K upptäckte detta först när hon fick en faktura där hon debiterades en lösenavgift. K menade att hon inte väntat sig något bekräftelsebrev med i ...

K fick i efterhand en faktura som avsåg hennes elförbrukning sedan år 2007. K hänvisade till villkoren för avtalet som angav att hon skulle få sex fakturor per år och att fakturering, från och med den 1 juli 2009, skulle avse faktisk förbrukning. Som kompensation hade elhandlaren erbjudit K ett pris ...

År 2007 installerades en ny elmätare hos K vartefter avläsning skulle ske per automatik. År 2010 fick K en avstämningsfaktura till ett högt belopp. K menade att han under perioden hade varit i god tro om att han betalat för sin faktiska förbrukning. K yrkade hävning av avtalet. Elhandlaren motsatte ...

I samband med att K flyttade och sade upp sitt betalningsansvar till elbolaget tecknade han ett nytt elavtal på sin ex-sambo som bodde kvar i fastigheten. K tog emot en bekräftelse från elbolaget. Tre månader senare kontaktade elbolaget K och meddelade att ex-sambon frånsagt sig att ta över elabonne ...